ОДИТОРСКА КЪЩА
  • Начало
  • За нас
  • Услуги
  • Контакт

Полезни връзки

Национална агенция по приходите

Национален осигурителен институт

Министерство на финансите

Национален статистически институт

Aгенция по вписванията

Българска народна банка

Национална здравно осигурителна каса

Държавен вестник

 

БОЙКО КОСТОВ

Роден на 12.06.1961 г. в град Самоков. Средно образование - 31 ЕСПУ Иван Вазов гр. София,1979 г. Висше образование - ВИИ „Карл Маркс” специалност „Счетоводна отчетност на външнотърговските организации” 1981 – 1985 г.

Професионална кариера:

1. ВТО „КОРЕКОМ – Поделение София” декември 1985 - януари 1990 г – специалист - счетоводител и Гл. Счетоводител на поделението;

2. „ТРАНСИМПЕКС” АД - януари 1990 г – февруари 1994 – Зам. Гл. Счетоводител и Гл. Счетоводител;

3. „ИНТЕРПРЕД СТЦ СОФИЯ” АД – месец март 1994 – месец юли 1998 г. - Гл. Счетоводител – Финансов директор;

4. „БИСИКОМ – 61” ООД - месец юли 1998 г. – месец юли 2008 г. управляващ съдружник на специализираното одиторско предприятие.

 

Дипломиран експерт-счетоводителот 1993 г.

Kурс за обучение на лектори по МСС организиран от USAID и ИДЕС. Две специализации по одит във Франция и САЩ през 2001 г.

Професионални интереси в областта на МСФО корпоративното подоходно облагане и данъците върху доходи на физически лица.

Oдитор и консултант по преобразуването на големи български компании като „БУЛГАРГАЗ ХОЛДИНГ” ЕАД и „НК БДЖ” ЕАД. Авторна няколко книги и повече от 100 публикации в областта на счетоводството и данъчното облагане.

МИЛКА ЦВЯТКОВА КОСТОВА

Родена: 27.05.1955

Образование: 1974-1979:

Висше образование – Икономически университет “ Д.А. Ценов” - Свищов

Специалност: Информатика 2000: CPA

Професионална кариера:

1982-1998: Лесовъдство – Троян – счетоводител и главен счетоводител 1998-2003:

“Леспром – Троян” ЕАД – финансов директор

Сегашна длъжност: Съдружник в одиторска къща “Бисиком – 61” ООД

Член на комисията по етика ICPA Чужди езици: Руски

 

Oдитор и консултант по преобразуването на големи български компании като „БУЛГАРГАЗ ХОЛДИНГ” ЕАД и „НК БДЖ” ЕАД. Авторна няколко книги и повече от 100 публикации в областта на счетоводството и данъчното облагане.

Теодоси Георгиев

Дата на раждане – 19.09.1961 г. Място на раждане – гр. Русе

Образование : 1981 -1985 година Висше образование – УНСС гр. София

Специалност – Счетоводна отчетност и контрол

1996 – Дипломиран експерт – счетоводител /регистриран одитор/

Допълнителни квалификации 1989 – 1990 година – Следдипломна квалификация „Икономика, управление и контрол на промишлеността”

2002 - 2004 година – четири семестъра бакалавърска степен „Право” задочно обучение

Професионална кариера:

1985 – 1996 година Държавен финансов контрол към Министерство на финансите – Териториална дирекция Русе

1996 г до сега - одитор на свободна практика

Настояща позиция - управляващ съдружник на СОП „БИСИКОМ -61” ООД

 

Одиторски стаж – от 1996 година до настоящия момент

Публикации – над 5 книги и повече от 40 публикации на счетоводна, данъчна и търговско –правна проблематика

12 –годишен лекторски опит в областта на счетоводството и данъчното облагане

Как да ни намерите?

Централен офис:

 

София 1172

жк Дианабад

ул.Кр.Кюлявков 15А

ет.7, офис 13

Офис Русе:

 

Русе

ул. Църковна независимост №18,

ет. 2, офис 15

Tелефон:

0879 177 264

e-mail: bisikom_rs@mail.bg


Офис Троян:

 

Троян 5600

ул. Христо Гадевски 4

телефон:

0888 375 915

e-mail: tokmilka@abv.bg

 

Подробно:

на страница "КОНТАКТИ"

  © Copyright 2012, Ivas Konsult Ltd., All Rights Reserved Design by