ОДИТОРСКА КЪЩА
  • Начало
  • За нас
  • Услуги
  • Контакт

Полезни връзки

Национална агенция по приходите

Национален осигурителен институт

Министерство на финансите

Национален статистически институт

Aгенция по вписванията

Българска народна банка

Национална здравно осигурителна каса

Държавен вестник

 

“БИСИКОМ – 61” ООД е специализирано одиторско предприятие, регистрирано съгласно изискванията на търговския закон и закона за независимия финансов одит на Република България. Съдружници в предприятието са следните регистрирано одитори – Бойко Костов, Теодоси Георгиев и Милка Костова.

Дружеството извършва дейността си в три офиса – централен в град София и два регионални в градовете Русе и Троян. “Бисиком – 61” ООД е вписано под N19 в регистъра на СОП на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

Освен одиторските услуги изпълняваме и други ангажименти, като данъчни и счетоводни консултации, оценка на предприятия, определяне стойността на дяловете на съдружници при излизането им от търговски дружества. Също така извършваме финансови-правни анализи при придобивания на компании. Една от основните дейности на предприятието е организирането на семинари по счетоводни, данъчни и трудово-правни проблеми. Лекторите на по-горе споменатите семинари са съдружниците в компанията. Работим активно с някои адвокатски кантори за защита на клиентите ни при данъчно ревизионни актове. Извършваме и счетоводни услуги.

Колкото до нашата одиторска дейност, клиентите ни са от различни отрасли като: - търговия; - хранителна-вкусова промишленост; - шивашки предприятия; - транспорт; - строителство; - дърводобивна индустрия; - рудодобивна индустрия; - ловен туризъм; - фармацевтични компании и болници.

Наши клиенти са или са били в различни периоди ТРАНСИМПЕКС АД, ХОТЕЛ РИЛА АД, МОСТСТРОЙ АД, РИСК ИНЖИНЕРИНГ АД, БУЛГАРГАЗ ЕАД, МИНСТРОЙ АД, ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС АД, ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД, МЕЛИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД, BASF БЪЛГАРИЯ, БАЙВА БЪЛГАРИЯ, ШЕРИНГ ПЛАУ - БЪЛГАРИЯ, ИАТА – БЪЛГАРИЯ , ТЕХНОИМПЕКС АД, ЗЕНТИВА - БЪЛГАРИЯ ООД, КОАТС БЪЛГАРИЯ ООД и т.н.

Част от ангажиментите си изпълняваме с помоща на високо квалифицирани специалисти, работещи на трудов договор или такива, които наемаме по граждански договор или като подизпълнители.

Как да ни намерите?

Централен офис:

 

София 1172

жк Дианабад

ул.Кр.Кюлявков 15А

ет.7, офис 13

Офис Русе:

 

Русе

ул. Църковна независимост №18,

ет. 2, офис 15

Tелефон:

0879 177 264

e-mail: bisikom_rs@mail.bg


Офис Троян:

 

Троян 5600

ул. Христо Гадевски 4

телефон:

0888 375 915

e-mail: tokmilka@abv.bg

 

Подробно:

на страница "КОНТАКТИ"

  © Copyright 2012, Ivas Konsult Ltd., All Rights Reserved Design by